Obalový materiál


Jestliže chcete cokoliv pÅ™epravit, tak se to neobejde bez obalového materiálu, protože ten zajistí ochranu celé zásilky, jenž bezpeÄné dorazí do cíle.

Obalový materiál

Plastové obálky

Je jedno jestli jste velká firma, jenž posílá za týden tisíce zásilek, nebo jen soukromá osoba, která chce poslat jednu zásilku. Zboží Äi vÄ›c nemůžete poslat jen tak volnÄ›, protože to nedovolují pravidla poÅ¡ty, a navíc malinká vÄ›c by se velice snadno ztratila. Pokud chcete, aby zásilka byla v naprostém bezpeÄí, tak staÄí pouze zakoupit plastové obálky, protože mají skvÄ›lé vlastnosti nejen pro pÅ™epravu. Velkou výhodou je i možnost pÅ™epravy vÄ›tších zásilek, pÅ™iÄemž ve výsledku zaplatíte za celou záležitost mnohem ménÄ›.

obálky v sloupeÄku

Velice Äasto se používají k posílání různého obleÄení jako jsou triÄka. Aby dovnitÅ™ nebylo vůbec vidÄ›t, tak venkovní strana je Äerná a vnitÅ™ní bílá. Na výbÄ›r je nÄ›kolik typů a provedení, pÅ™iÄemž není problém koupit ani obálku, která je ze silnÄ›jší a odolnÄ›jší fólie. Do obálky se nedostane prach ani vlhkost, což je důležité, protože nikdy nevíte, co se bude pÅ™i pÅ™epravÄ› dít. Zabrání v urÄité míře proti mechanickému poÅ¡kození a pÅ™edevším poÅ¡krábání.

Nalepovací obálky

Spousta palet i jednotlivých krabic potÅ™ebuje ve skladu speciální oznaÄení, abychom vÄ›dÄ›li, co se uvnitÅ™ a v jakém množství ukrývá. PÅ™i velkém poÄtu krabic a palet si to urÄitÄ› pamatovat nebudeme a znaÄení fixou jen tak není moc pÅ™ehledné, takže je na Äase problém vyÅ™eÅ¡it. StaÄí Vám zakoupí průhledné lepící obálky, protože ty jsou pro tuto Äinnost jako stvoÅ™ené. Obálku jednoduÅ¡e k potÅ™ebné vÄ›ci pÅ™ilepíte, pÅ™iÄemž opravdu pevnÄ› drží, a proto se nikde neztratí.

poštovní obálka

NáslednÄ› do obálky staÄí vložit potÅ™ebný dokument, což může být například faktura Äi návod. Dokument je schovaný v obálce, a proto se mu nestane vůbec nic ani pÅ™i Äasté manipulaci se zbožím. KromÄ› nabízeného sortimentu není vůbec není problém si nechat vyrobit obálky na míru, jenž můžou mít tÅ™eba růže rozmÄ›ry a barvy. NovÄ› se také zakázkovÄ› vyrábí obálky to extrémních teplot, jenž nepoÅ¡kodí ani kruté podmínky. Dokument bude díky obálce v naprostém bezpeÄí.