Jak si rozdělit svoje finance?

Někteří jsou zkrátka rození spořílci a dovedou se svým příjem nakládat pozoruhodným způsobem, kdy jsou schopni ušetřit během měsíce více, než jiní kompletují po dobu celého kalendářního roku. Chcete taktéž patřit k takové skupince, nebo se Vaše hospodaření dá taktéž označit za chvalitebné, avšak stále máte co zlepšovat, tudíž hledáte inspiraci, jakým způsobem si vytvořit kategorie a výplatu dělit moudře po procentech do těchto odvětví?platba kartou s dostačujícím zůstatkem
Za nejzákladnější lze považovat dvě možnosti: nutné a vyhnutelné. Jestliže máte specifický seznam položek, jež musíte pochopitelně za určitou dobu uhradit (ať už se jedná o nájem, využívání veřejných popelnic, palivo do automobilu či cokoli jiného), pak si bokem schovávejte přesnou částku na vyrovnání těchto účtů. Zbytek si umisťujte na druhou hromádku, která spíše bude sloužit k dopřávání si, hrazení Vašich zájmů a všemožných koníčků, ale zároveň z ní budete čerpat v případě jakékoli krizové situace – pamatujte tedy, že se nesmí číslo dostat na příliš nízkou hodnotu.
Na podobném principu funguje také oddělování běžných a výjimečných výdajů. Jestliže každý měsíc chodíte do vlasového salónu, několikrát nakupovat do supermarketu anebo jen odvádíte své nájemné, vše lze zahrnout do série ,,běžné.“ Především však pokud byste se označili za spontánně jednajícího člověka a rádi si neplánovaně vyrazíte na předražený výlet, na dovolenou za hranice své rodné země či pozvete své přátele na oběd do restaurace, pak přijde vhod čerpat ze sekundárního přísunu.smysluplné uspořádání peněžních záležitostí
V neposlední řadě můžete jít více do hloubky a vytvořit si hned několik konkrétních položek. Například v podobě jídla, cestování, nakupování, ubytování a dalších prostředků, které považujete za klíčové a svým způsobem podstatné pro Vaši existenci, či do nich zkrátka pro pravidelný úsměv na tváři investovat chcete.