Internet a WWW – význam a vznik

WWW je zkratka pro World Wide Web. To v překladu znamená přibližně toto: celosvětová síť. WWW je hypertext neboli systém dokumentů, které jsou vzájemně propojené. Může jít o obrázky, webové stránky nebo třeba videa. Velmi důležitý je pro ně samozřejmě internet. Internet je síť a ta tyto dokumenty zpřístupňuje. Je mezi nimi tedy rozdíl. Internet nabízí velké množství funkcí a World Wide Web je jednou z těchto funkcí. Mezi jednotlivými dokumenty se pohybujeme díky odkazům. Jednotlivé dokumenty jsou tvořeny v jazyku HTML, kterým je text, který má být zobrazen, formátován. Díky tomu je text přehlednější, ale stejně tak vznikají vzhledné webové stránky. Ovládání HTML umožňuje upravit si svůj web přesně podle vlastních představ.

počítačové kódy

První web byl zprovozněn až v roce 1990 a vytvořil ho tehdy třiceti pěti letý Tim Berners-Lee (narodil se roku 1955). Berners-Lee pracoval v CERNu (Evropská organizace pro jaderný výzkum, která sídlí v Ženevě). První web vznikl jako usnadnění práce zdejších pracovníků, kteří mezi sebou potřebovali sdílet velké množství dokumentů, a právě web tuto činnost velmi usnadnil. Všechny dokumenty byly kdykoliv přístupné komukoliv, kdo měl přístup ke zdejším počítačům. WWW bylo i oficiálně určeno pouze pro akademickou půdu. I proto se mezi běžné uživatele rozšířil až po delší době. K oficiálním změnám a zpřístupnění webu široké veřejnosti došlo roku 1991. Jako první stát k těmto změnám došlo USA.
řešení mailů

Internet v České republice byl oficiálně spuštěn v roce 1992 na Českém vysokém učení technickém. Tudíž v době, kdy už existovalo samotné WWW a oproti jiným státům se zde rozšiřoval pomaleji.

Dnes si již svůj život bez těchto vymožeností nedokážeme představit. Setkáváme se s nimi ve škole, práci i volném čase, propojují nás s celým světem. Málokdy se zajímáme o jejich historii, ale ona si náš zájem zaslouží.