Vaše oblíbené hrady Praha


Oblíbili jste si hrady Praha a chcete je lépe poznat? Využijte naÅ¡i skvÄ›lou novou originální službu, která vás pÅ™enese do metropole a díky sliÄným průvodkyním, které jsou na každém videu, pro vás bude takováto prohlídka hlavního mÄ›sta skuteÄnÄ› ojedinÄ›lým zážitkem. Poznejte své oblíbené hrady Praha zevrubnÄ›ji a nechte se námi vtáhnout do svÄ›ta nejvýznamnÄ›jších památek nejen v Praze, ale také na celém naÅ¡em území. Využijte tuto Å¡anci a bez jakýchkoliv nákladů za cestování se pÅ™eneste tÅ™eba na Václavské námÄ›stí, nebo si prohlédnÄ›te Petřínskou rozhlednu a také zdejší zrcadlárnu. Každého nového uživatele, který k nám zavítá si velice vážíme a snažíme se poskytnout maximální kvalitu naÅ¡ich služeb.

Místodržitelský letohrádek

Místodržitelský letohrádek byl pravdÄ›podobnÄ› postaven opÄ›t ve tÅ™ináctém století, a to rovnou známým PÅ™emyslem Otakarem druhým. Jeho využití bylo pÅ™edevším k loveckým úÄelům a tomu také odpovídá fakt, že se nachází přímo uprostÅ™ed královské obory a honitby, kde lovil sám PÅ™emysl Otakar druhý. Hrady Praha jsou tedy velkým lákadlem nejen pro turisty z celého svÄ›ta, ale také pro vás. Vy ovÅ¡em nemusíte platit žádné peníze.