Cítění něčeho vyššího

Jsou situace, kdy se necítíme vždy nejlépe. Od toho vám ale může pomoci pocit, že náležíte něčemu vyššímu. Cítění náboženství či v sobě souznění s bohy je totiž něco, co se u každého neprojevuje. Jen ve výjimečných případech přetrvá duch a může se tak stát, že opravdu víte, kam patříte a co máte cítit. Pro někoho je to tak zcela přirozené, když ví, kam patří, ale jsou lidé, kteří to nepociťují nebo tomu jednoduše nevěří. Možná je to pro ně lehčí a možná se ani nesnaží pochopit nic, co jin není souzeno. V goddessu Kálí je souznění ale i pochopení.

Přemýšlení a pochopení

Pochopení nejrůznějších božstev je totiž v nás. Čemu věříte a čemu nevěříte, si přece můžete určitě i sami. Nemusíte do toho být donuceni, to by ani nikdo v žádném případě nechtěl, ale jsou situace, kdy to poznáte sami. Sami od sebe se tak podíváte do očí, kde uvidíte, jak na tom jste. Jestli k něčemu takovému máte sklony nebo ne. Člověk tam musí přemýšlet sám za sebe, aby pochopil symbiózu s náboženstvím. Vyšší prvky se pak k vám dostaví, ani nebudete vědět jak, ale musíte mít otevřenou mysl a být naladěni na správnou konstelaci.

Cítění něčeho vyššího
5 (100%)1